арх.Димитър Аврамов

арх. Димитър Аврамов

Роден е в гр.София. Завършва висшето си образование с отличие, специалност „Архитектура“. Член е на Камара на Aрхитектите в България и притежава пълна проектантска правоспособност.

InstagramFacebookEmail