FOV (Field of view) е архитектурно студио, основано от арх.Димитър Аврамов, което има за цел да създава адаптивни сгради и интериори с модерна архитектура, кореспондираща с околната среда. Стремежът е да се залагат най-иновативните технологии и материали, налични в строителството. Надхвърляйки стандартния набор от проектантски и технически умения, студиото е в състояние да създаде реалистични 3D (BIM) модели на своите проекти, което позволява на клиентите да визуализират крайния продукт преди изграждането му да започне. По този начин се създава по-добра комуникация и сътрудничество между екипа, инженерните специалности, изпълнителите и възложителите. Това от своя страна води до завършен продукт, който отговаря на очакванията на всички в процеса.

Студио FOV e място, където се обменят идеи, изграждат се сътрудничества и креативността тече свободно. Идеите се раждат, усъвършенстват и превръщат в реалност, а вниманието към детайла има решаваща роля. Всеки проект се третира с еднаква важност и персонално отношение, за да бъде възхитително изненадващ и същевременно отговарящ на нуждите на клиентите.